vrijdag 24 september 2010

Week tegen Eenzaamheid

Foto: Kimberly Gomes

Vandaag begint de Week tegen Eenzaamheid.

Aanleiding was de overtuiging dat eenzaamheid als vraagstuk in de toekomst nadrukkelijker aandacht verdient. Dit als gevolg van de verdergaande individualisering, een toename van vergrijzing en de multiculturele samenleving.

“Eenzaamheid is een onlosmakelijk deel van het menselijk bestaan; eenzaamheid is soms functioneel. Het kan een kracht zijn tot groei als mens, tot innerlijke ontwikkeling. Eenzaamheid is meestal geen persoonlijke tekortkoming.”

“Gevoelde eenzaamheid heeft te maken met gebrek aan contacten, in verhouding tot de eigen kwantitatieve en kwalitatieve wensen.”

“Verandering in de publieke opinie over eenzaamheid is nodig. De maatschappij is niet 100% maakbaar. eenzaamheid is meestal geen persoonlijk falen. Je hoeft je er niet over te generen. Eenzaamheid hoeft niet 'weggeorganiseerd' te worden.”

"Eenzaamheid wordt soms versterkt door gebrek aan fysieke conditie, aan geld, (technische middelen) en mobiliteit."
(Uitgangspunten Coalitie Erbij)

http://www.eenzaam.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten