zondag 2 november 2014

Spat


 
 
 
Gemeente Rotterdam
Overlastmelding
 
Datum ingediend: 17-9-2014
Referentienummer: B00.415.044
 
Aanvrager
Naam: dhr. A Vriens
 
Overlast adres:Nieuwe Binnenweg
Rotterdam
In de buurt van:Mathenesserlaan
Omschrijving:
Vuilnis op fietspaden, elke ochtend vanaf 08.00 uur veroorzaakt door Roteb-medewerkers die vuil van de trottoirs verplaatsen naar het fietspad. Daarnaast ondervinden fietsers tijdens spitsuur last van Roteb veegwagens die fietspaden blokkeren tijdens hun werkzaamheden. Onze kinderen moeten uitwijken met het risico ten val te komen op de trambaan of door achteropkomend verkeer te worden verrast. Hetzelfde probleem doet zich voor op de Witte de Witt straat, waar veilige doorgang voor fietsers met blik, papier, plastics etc wordt gefrustreerd. Tegemoetkomend verkeer maakt uitwijken daar tot een halszaak.
 
Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.
www.rotterdam.nl
***
 
Geachte heer Vriens, 
Bedankt voor uw Overlastmelding. Deze heeft als referentienummer: B00.415.044.
Binnen 4 weken ontvangt u een antwoord. Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Rotterdam
Dit is een automatische ontvangstbevestiging. U kunt niet op dit bericht reageren.
***
 
Tuesday, October 14, 2014 2:54 PM
Geachte heer Vriens.
Naar aanleiding van uw publieksreactie van 17 september, betreft vuil op de fietspaden, bericht ik u het volgende.
Uw melding is doorgestuurd naar de teamleider van het desbetreffende wijkreinigingsteam. Hij bericht mij dat er Jammer genoeg mensen zijn die de straat als een grote prullenbak zien en zij hun uiterste best doen om dat op te ruimen. Het is helaas niet te voorkomen dat er ook tijdens spitsuren wordt gewerkt, omdat het in het centrum altijd druk is.
Dat medewerkers die het vuil van de trottoirs verplaatsen naar het fietspad is omdat de veegwagen het dan kan verwijderen.
Het spijt me oprecht dat u onze werkzaamheden ziet als hinder en overlast, maar dit is helaas niet te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Medewerkster Publieksreacties
 
Stadsbeheer
Kleinpolderplein 5
3042 CE Rotterdam
 ***
 
donderdag 16 oktober 2014 9:14
Geachte mevrouw,
Allereerst wil ik u graag laten weten dat ik groot respect heb voor de werkzaamheden én de behaalde resultaten van de reinigingsdiensten. Dat dáárover geen twijfel bestaat.
Niettemin wil ik u even meenemen naar de dagelijkse praktijk van de fietsers in de stad. Kniehoog opspattend water van inhalende automobilisten, gierende banden en te hoge snelheden, vuilnis en veegwagens op de fietsstroken, gladde trambanen en regen en wind. Deze winter staat ons daarvan nog veel te wachten.
Het kan niet de bedoeling zijn dat door de goede bedoelingen van ‘het vuil moet van de stoep’ de verkeersveiligheid in het geding komt. Hier wordt letterlijk het probleem met bezems verplaatst, alvorens het wordt opgelost. Ik verzoek u daarom met klem met mij na te denken over efficiënte oplossingen. Dit in combinatie met de aanpassingen die al op dit ogenblik worden uitgevoerd op de Nieuwe Binnenweg teneinde tramhaltes te verhogen en in de nabije toekomst de fietsstroken te verbreden. Hopelijk helpt dit om de verkeerssnelheid in te tomen.
Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen om alternatieven te verzinnen om het vuil van de trottoirs op een andere, inventieve wijze te verzamelen. In deze moderne tijden zou dat verwacht mogen worden. Daarbij opmerkend dat in deze hectische tijden niemand zit te wachten op machinerieën die zoveel geluid produceren dat de reinigingsmedewerker een gehoorbescherming nodig heeft. Burgers hebben van die apparaten (blaasmachines?) ook met regelmaat overlast. Misschien is er een toekomst voor om-vuilnis-bedelende-vuilcontainers of dient er op verontreiniging te worden toegezien door boa’s of parkeerwachters? Of zou het probleem al bij de verpakkingsindustrie kunnen worden aangepakt.
In mijn ogen ligt hier een enorme uitdaging voor de reinigingsdiensten. En omdat ik hen hoog inschat kijk ik ook hoopvol uit naar de ontwikkelingen.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Arthur Vriens
***
 
Monday, October 27, 2014 2:45 PM
Goedendag heer Vriens.
Het Cluster Stadsbeheer, belast met onder meer het inzamelen van afval en schoonhouden van de stad, volgt alle relevante ontwikkelingen (nationaal en internationaal) op de voet. Er is continu aandacht voor vernieuwde inzamelmethoden en reinigingsmethoden, waarbij de veiligheid van zowel de medewerkers als de overige weggebruikers centraal staat.
Veegwerkzaamheden
Het reinigen van de stad gebeurt op een slimme en effectieve manier met machines en waar nodig met de hand. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van veegmachines, maar ook van spoelmachines die onder hoge druk straten schoon spuiten. Op deze manier wordt veel zwerfafval verwijderd. Maar ook hondenpoep en onkruid wordt onder andere machinaal verwijderd. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk werk machinaal uit te voeren. Dit onder andere door de enorme fysieke belasting die handmatig vegen met bezems teweeg brengt. Daar waar een machine lastig komt wordt wel handmatige ondersteuning ingezet. Ook het gebruik van een bladblazer valt onder handmatige ondersteuning, maar houdt een veel mindere fysieke belasting in voor de medewerkers.

Dagelijks werken ongeveer zeshonderd Stadsbeheercollega’s van de afdeling Reiniging (Schone Stad) aan een schonere stad. Zij legen dagelijks circa tienduizend vuilnisbakken, bestrijden onkruid en houden de Rotterdamse straten, pleinen en markten schoon.

Om de stad zo goed mogelijk schoon te krijgen en te houden, werken de reinigers vanuit Wijkreinigingsteams (WRT’s). Deze vaste teams houden vanuit verschillende locaties ongeveer 25 miljoen vierkante meter aan straten en 22 miljoen vierkante meter aan groen handmatig en machinaal schoon. Daarnaast verwijderen ze onkruid en melden problemen en bijzonderheden in de wijk. De reinigingsteams zijn de hele week in de wijk aanwezig. Zij zien als eerste extra vuil ontstaan omdat papierkorven of containers schoon gemaakt of gerepareerd moeten worden. Doordat de reinigers hun hele werkweek in een gebied doorbrengen, kennen ze de wijk op hun duimpje en weten ze precies welke plekken speciale aandacht nodig hebben.

Het reinigen van de stad Rotterdam is per gebied georganiseerd om de werkzaamheden op dat wat het gebied nodig heeft af te stemmen. Zo heeft het ene gebied meer groen, een groter winkelgebied of meer hondenuitlaatzones dan het andere. De collega’s van een WRT passen hun werkzaamheden hier op aan en werken nauw samen met de collega’s van Openbare Werken en Toezicht & Handhaving om de Rotterdamse wijken zo schoon mogelijk te houden.
Alle medewerkers die op straat werkzaam zijn hebben een opleiding gevolgd "werken langs de weg". In deze opleiding komen alle veiligheidaspecten aan de orde die de veiligheid op de wegen waarborgen.
VerpakkingenindustrieOm de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken is door de Nederlandse overheid een convenant afgesloten met het bedrijfsleven. Daarbinnen is een deelconvenant zwerfafval. De afspraken in het deelconvenant vallen binnen het gedachtegoed van de producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten en bedrijven die producten op de markt brengen (mede)verantwoordelijk zijn voor die producten in het afvalstadium.
Het convenant bevat afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval en het zwerfafval. Eind 2002 is het ministerie van VROM, namens de Rijksoverheid, met het bedrijfsleven en de Vereiniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het deelconvenant zwerfafval overeengekomen.
In 2008 was hier nog niets van terechtgekomen, daarom werd op 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit van kracht. Hierin werd onder andere geregeld dat ondernemers de openbare ruimte rond hun inrichting, (winkel, zaak), schoon moeten houden. Van het oorspronkelijke plan van de minister, 100 meter rondom de inrichting alles schoon, bleef niet veel over. Geregeld is thans dat de ondernemer tot een afstand van 25 meter het afval afkomstig uit zijn inrichting, of bestemd voor zijn inrichting, op moet ruimen.
Boete
Een persoon die afval op straat weggooit kan daarvoor een boete krijgen. De gemeenteraad dient hiertoe een afvalstoffenverordening vast te stellen. In de Rotterdamse afvalstoffenverordening zijn ook regels opgenomen om te voorkomen dat zwerfafval in het milieu terecht komt. In de verordening is in artikel 15 opgenomen dat het verboden is straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de door de gemeente of anderzins geplaatste afvalbakken. Wie dit dan toch doet, pleegt een zogenaamd economisch delict.
Dat is geregeld in artikel 1a, onder 3°, van de Wet op de economische delicten. De strafmaat is in dergelijke gevallen een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht geeft de Oficier van Justitie de mogelijkheid om strafvervolging te voorkomen en de zaak af te doen met een boete. Voor het niet op de juiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval (en dus ook het veroorzaken van zwerfafval als een papiertje, blikje of flesje) staat een standaard boete van 130 euro. (feitcode H022) Door dit te betalen, vindt geen strafvervolging plaats. Wordt de boete niet betaald, dan komt de zaak alsnog voor de rechter. De BOA's in de gemeente Rotterdam zijn ook bevoegd dergelijke boetes op te leggen.
Ik vertrouw erop dat ik met deze mail voldoende heb geantwoord.
Met vriendelijke groet,
***
 
Monday, October 27, 2014 8:54 PM
Geachte mevrouw,
 
Ik lees in uw mail dat u uw zaken perfect op orde heeft. In mijn vorige mail liet ik u al weten dat daarover in mijn bezwaar geen twijfel bestond.
Graag neem ik u even mee naar twee tekstregels uit uw mail, te weten:Alle medewerkers die op straat werkzaam zijn hebben een opleiding gevolgd "werken langs de weg". In deze opleiding komen alle veiligheidaspecten aan de orde die de veiligheid op de wegen waarborgen.” en Voor het niet op de juiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval (en dus ook het veroorzaken van zwerfafval als een papiertje, blikje of flesje) staat een standaard boete van 130 euro. (feitcode H022) “.
Al in mijn eerste mail wilde ik uw aandacht vragen voor verkeersveiligheid. Volgens de eerste (hierboven) door mij aangehaalde regel uit uw verslag is deze gewaarborgd door veiligheidsaspecten in uw opleiding. Blijft mijn vraag wat te doen, als ik op het fietspad het blikje of flesje moet ontwijken dat als zwerfafval vanaf de stoep op de fietsstrook wordt geveegd?
Ik begrijp uit uw mail dat u mij graag overtuigt van uw goede bedoelingen. Daarop heb ik echter niets aan te merken. Maar ik begrijp ook dat ik met mijn klacht wellicht op de verkeerde plaats ben uitgekomen, want hoewel u wel verantwoordelijk lijkt te zijn voor het vuil op de fietsstrook, bent u blijkbaar niet verantwoordelijk voor feitcode H022. ... Tja, dan rest mij het zwijgen denk ik....
Ik dank u voor uw uitgebreide verslag en hoop dat de wijzigingen die momenteel op de Nieuwe Binnenweg worden aangebracht ten minste een deel van het probleem zullen wegnemen. Een bredere fietsstrook biedt tenslotte meer uitwijkmogelijkheden. Niettemin nodig ik u uit met uw team nog eens te bezien, naast al uw overige zeer gewaardeerde inspanningen, hoe u vuil op de fietsstrook zou kunnen voorkomen. Ten gunste van onze schoolgaande kinderen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Met vriendelijk groet,
Arthur Vriens
*** 
           ................... geen spat wijzer...
 
 
 

maandag 6 oktober 2014

ZatWilt u zitten, ik kan staan. Kent u de slogan nog? Indertijd was deze sympathieke oproep in elke vorm van openbaar vervoer zichtbaar. Mijn vriendin vroeg zich af waar dit verzoek gebleven is. Hoewel ik haar gemis wel kan invoelen gaf de van oudsher bekende spreuk mij niet direct een onbetwistbaar verlangen om deze nieuw leven in te blazen. Maar ik rommel wel graag met woorden, dus ik verbasterde de zin onmiddelijk.

De marktwerking heeft haar vernietigende uitwerking in de kunsten niet gemist. Hoewel ik nu thuis een tosti eet, durf ik toch te beweren dat ik op zwart zaad zit. Van mij mag het basissalaris worden ingevoerd, evenals de nivellering, het eerlijk delen en een vriendelijk gebaar van de banken in de vorm van een terugbetaling aan burgers die schade leden door de crisis. Maar ik vrees dat dit er niet in zit.
Arthur's Beauty en Wellness Salon probeert alweer 4 jaar om een voorbeeld te geven van de wijze waarop wij mensen met elkaar om zouden kunnen gaan. Een beetje aandacht voor elkaar, gewoon omdat het zo fijn is. Geen winstoogmerk. Ondertussen hoop ik op een enkel klusje en probeer ik hier en daar een tekening aan de man te brengen. Ik heb zelfs al een sollicitatie in het onderwijs lopen.

Maar De Salon is dus geen bron van inkomsten. Slechts een stoel om even tot rust te komen. Om te zitten, terwijl ik voor u opsta. Maar een kleine aanpassing in de oorspronkelijke slogan is wel op haar plaats. Ik ben koppig, een volhouder. Maar ook ik moet reëel blijven ...

Wilt u zitten, zolang ik nog kan staan.